آخرین خبرها:
شناسه خبر: 44044

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

ایجاد ساختار مناسب برای توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت به دنبال ایجاد یک ساختار مناسب برای تولی‌گری توسعه روستایی در قالب برنامه هفتم توسعه است.

ایجاد ساختار مناسب برای توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه

اخبار سبز کشاورزی؛ جانعلی بهزادنسب در حاشیه نخستین نشست هم‌اندیشی متخصصان و پیشکسوتان این وزارتخانه برای ایجاد ساختار مناسب توسعه روستایی کشور ا افزود: هدف از برگزاری این نشست، استفاده از خرد جمعی و بهره‌مندی از نظرات و تحلیل‌های متخصصان و پیشکسوتان بخش کشاورزی برای پیشبرد این مبحث است.

وی با بیان این که در بند الف ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر است ساختار مناسب توسعه روستایی در سال نخست این برنامه طراحی و مستقر شود، توضیح داد: براساس این بند از برنامه هفتم توسعه کشور، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

نقش محوری وزارت جهاد کشاورزی

بهزادنسب افزود: در برنامه هفتم توسعه، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

وی تصریح کرد: نشست‌های هم‌اندیشی متخصصان و پیشکسوتان بخش کشاورزی ادامه خواهد یافت و پس از بررسی رویکردهای مختلف و تبادل نظرات، مباحث جمع‌بندی و پیشنهادهای نهایی به وزیر جهاد کشاورزی ارایه می‌شود تا با رهنمون‌های وی به دولت انتقال یابد.

مشاور عالی و دستیار وزیر جهادکشاورزی درباره علل نقش محوری وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد یک ساختار مناسب برای تولی‌گری توسعه روستایی گفت: این نقش به دلیل ارتباطات گسترده و تنگاتنگ میان نظام‌ها و فرآیندهای کشاورزی با حیات و زیست در روستاها از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: مباحث توسعه روستایی و بخش کشاورزی به ویژه بازرگانی کشاورزی، پیوند درونی و سیستماتیک با هم دارند، اما این که چه ساختاری این کار را انجام خواهد داد، جای گفت و گو دارد./وزارت جهادکشاورزی

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای