آخرین خبرها:
شناسه خبر: 25268

افزایش تولید محصول دیم با وجود خشکسالی

رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: توصیه‌های فنی و جایگزینی ارقام جدید بذر در عرصه‌ها نشان داده که میزان تولید محصول در مناطق دیم کشور با وجود خشکسالی‌ها

افزایش تولید محصول دیم با وجود خشکسالی
رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: توصیه‌های فنی و جایگزینی ارقام جدید بذر در عرصه‌ها نشان داده که میزان تولید محصول در مناطق دیم کشور با وجود خشکسالی‌های مکرر ۳۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از مهر، مظفر روستایی از افزایش ۳۰ درصدی تولید محصول دیم کشور با وجود خشکسالی خبر داد و اظهار کرد: با اتکا به توصیه‌های فنی و بکارگیری ارقام جدید در مزارع می‌تواند به تولید پایداری در دیمزارها دست یافت.
وی با بیان اینکه قزوین از استان‌های با ظرفیت کشور در تولیدات زراعی دیم است، گفت: ارقام جدید بذر گندم سال آینده با هدف افزایش چند برابری تولید در دیمزارهای استان قزوین کشت خواهد شد.
روستایی تاکید کرد: رسالت مؤسسه تحقیقات دیم این است تا با تحقیقات در دیمزارهای کشور و همچنین بکارگیری از روش‌های علمی میزان تولیدات دیم کشور را پایدار کند.
این مسئول تصریح کرد: مؤسسه تحقیقات دیم کشور در خصوص تأمین بذر پایه‌های مورد نیاز ارقام در دیمزارهای کشور، تهیه و اجرای دستور العمل‌های کاشت داشت و برداشت و ایجاد جایگاه‌های فناوری ترویجی در مناطق مختلف اقلیمی با سایر استان‌ها همکاری می‌کند.
در پایان این کارگاه آموزشی، بذور پایه ارقام جدید در داخل استان، شرکت‌های بذری فعال استان، استفاده از انگیزه تولید بذر در شرایط آبیاری مطمئن و کشت پایلوت‌های حبوبات پاییزه در استان مورد ارزیابی و مباحث کارشناسی قرار گرفت.
گفتنی است سطح زیر کشت گندم دیم در استان قزوین ۱۱۰ هزار است.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای