آخرین خبرها:
شناسه خبر: 36176

تولید بیش از 15 کیلو گندم به ازای هر میلی متر بارندگی

گندم در شمار اولین گیاهانی است که حدود ده هزار سال پیش توسط انسان در مزرعه کشت شد و از همان زمان تاکنون جزو اصلی‌ترین مواد غذایی مردم دنیا محسوب می‌شود

تولید بیش از 15 کیلو گندم به ازای هر میلی متر بارندگی
گندم در شمار اولین گیاهانی است که حدود ده هزار سال پیش توسط انسان در مزرعه کشت شد و از همان زمان تاکنون جزو اصلی‌ترین مواد غذایی مردم دنیا محسوب می‌شود؛ در حال حاضر در کشور ما، یکی از مسائل اساسی کشاورزان از گذشته تاکنون، پیدا کردن راه و روش‌هایی برای افزایش عملکرد (کمی و کیفی) این محصول مهم در واحد سطح بوده است که اگر به این موضوع توجه نشود، به دلیل تغییرات اقلیمی و شرایط خشکی کشور، شاهد کاهش عملکرد سالانه تولید محصول گندم خواهیم بود.
اخبار سبز کشاورزی ؛ اسماعیل اسفندیاری‌پور، یکی از پژوهشگران و کارشناسان کشاورزی در شهرستان علی‌آباد کتول در استان گلستان است که توانست در شرایط بدون آبیاری با عملکرد 5 تن و ۸۵۰ کیلوگرم در یک هکتار و به ازاء هر میلی‌متر بارندگی ۱۵ و 400 کیلوگرم دانه تولید کند. این تجربه بهره‌ورانه در کشت گندم که نتیجه کار در مزرعه کوچک این کارشناس بوده است.

بیش از 15 کیلو گندم به ازای هر میلی متر بارندگی بیش از 15 کیلو گندم به ازای هر میلی متر بارندگی

راهکار افزایش عملکرد گندم

در ادامه گزارش مراحل و ترتیب اقدامات زراعی این تجربه به صورت فهرست ارائه می‌شود:
۱- پس از برداشت زراعت قبلی مزرعه کلزا، تناوب زراعی رعایت شد.
۲- بعد از برداشت سال قبل کلزا برای ایجاد شرایط تناوب ۶ کیلو بذر کنجد با یک‌بار دیسک به‌صورت دیم کشت شد و چون در تابستان بارندگی نبود در اثر خشکی کنجد از بین رفت.
3- آماده‌سازی برای کشت گندم در مهرماه 1401 با استفاده از پنج شاخ سابسویلر در عمق حدود 45 سانتی‌متر یک‌بار بدون برگردان شدن خاک زمین خراش داده شد.
4- کودهای پایه مصرفی -همزمان با کاشت، کود فسفات تریپل ۱۵۰ کیلوگرم- کلرور پتاسیم ۱۰۰ کیلو و اوره ۷۵ کیلوگرم درهکتار مصرف شد.
۵- بذر گندم از رقم باسیلیو ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شد، منشأ ارقام فرانسوی تولید هسته‌های آن توسط شرکت ارس بذر در دشت مغان و طبقه گواهی شده آن در گلستان تولید شد.
۶- تاریخ کاشت ۱۵ آبان ماه 1401 با کارنده کمبینات ساخت داخل.

بیش از 15 کیلو گندم به ازای هر میلی متر بارندگی بیش از 15 کیلو گندم به ازای هر میلی متر بارندگی

۷- ۲۵۰ کیلوگرم کود اوره طی دو مرحله به‌صورت سرک در شروع و اواخر پنجه‌زنی و (شروع ساقه‌دهی) در مجموع 325 کیلو اوره با احتساب 75 کیلو اوره زمان کاشت مصرف شد. چون مزرعه نزدیک آبادی بود و گوسفند‌دار محل بدون اطلاع و… شبانه مزرعه را که در اوایل پنجه‌دهی قرار داشت، کاملا سنگین چرا داد؛ به‌طوری که برگی در مزرعه مشاهده نمی‌شد و بلافاصله اولین سرک ۱۵۰ اوره در اواخر دی‌ماه قبل از بارندگی مصرف شد.
۸- علف‌کش پهن برگ برومایسید و کشیده برگ آتلانتیس استفاده شد و همزمان از کود مایع گروث میکسچر (Growth Mixtuer) 2 لیتر در هکتار در مخزن سمپاش با علف‌کش مخلوط و با سمپاش پشت تراکتوری استفاده شد.
۹- مزرعه مرتب بازدید می‌شد، در مرحله ۶۰ درصد ظهور خوشه (T3) یکبار از سم تیلت یک لیتر در هکتار برای کنترل بیماری‌های برگ و خوشه گندم به‌علاوه 2 لیتر کود مایع گرین ست Grean set با سمپاشی پشت تراکتوری استفاده شد.
۱۰- هیچ‌گونه آبیاری در مزرعه صورت نگرفت و در ۳۰ سال گذشته هم این مزرعه هیچ وقت آبیاری نشد.
11- رسیدگی فیزیولوژیکی مزرعه حدودا اواخر اردیبهشت بود و میزان بارندگی براساس نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی به مزرعه از ابتدای مهر سال ۱۴۰۱ تا 24خرداد ماه سال‌جاری تا زمان برداشت ۳۸۰ میلی‌متر در کل دوره رشد گیاه بوده است.
12- عملکرد مزرعه 5 تن و 850 کیلوگرم در هکتار، واتر پرودکتیویتی (WP) به ازاء هر میلی‌متر بارندگی 15 و 400 کیلوگرم گندم برداشت شده بود.
امید است بیان این تجربه برای کشاورزان و گندمکاران مفید و قابل استفاده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای