آخرین خبرها:
شناسه خبر: 46042

پنبه گیاهی گرمادوست

​پنبه گیاهی گرمادوست است که به هوای گرم و یک فصل رشد و بدون یخبندان حداقل ۲۰۰ روزه محتاج است.

پنبه گیاهی گرمادوست

اخبار سبز کشاورزی؛ پنبه در دنیا بین مدار ۴۲ درجه شمالی و ۴۰ درجه عرض جنوبی به صورت یک گیاه یک ساله رشد کرده و محصول کافی تولید می‌نماید، پنبه از سطح دریا تا ارتفاع ۱۲۰۰ متری به خوبی رشد کرده محصول کافی تولید می‌کند.

درجه حرارت کم بهاره کمتر از ۱۸-۱۵ درجه سانتیگراد بعد از کاشت ممکن است باعث پوسیدگی قسمت‌هایی از بذرها، تاخیر در سبز شدن و تعویق رشد گیاهان جوان شود و شرایط را برای بیماری‌های گیاهچه مساعد سازد.

حداقل درجه حرارت برای جوانه‌زنی بذر پنبه ۱۵ درجه سانتی‌گراد است. در طول زندگی پنبه درجه حرارت تابستان نباید کمتر از ۲۰ تا ۲۲ به‌طور متوسط ۲۵ درجه باشد؛ این گیاه حدود 4 تا ۵ ماه از دوره رشد به حرارت نیاز دارد.

پنبه به درجه حرارت کم در طول دوره تشکیل اولیه جوانه گل بسیار حساس است و در طول آن دوره، جوانه گل بسیار حساس است و درجه حرارت ۲۱ یا بالاتر از آن مساعد است.

در طول دوره گلدهی و میوه‌دهی درجه حرارت روزانه ۳۲- ۲۶ درجه سانتی گراد مناسب است ولی درجه حرارت شب باید کم باشد.

به طور کلی درجه حرارت‌های بالاتر از ۳۵ درجه مناسب نیست. در رطوبت مساعد پنبه می‌تواند برای دوره‌های کوتاه، درجه حرارت های زیاد تا ۴۵-۴۳ درجه را بدون خسارت تحمل کند.

اگر متوسط درجه حرارت روزانه ۲۲ درجه باشد ۶۸ روز برای رسیدن غوزه‌ها لازم است و در صورتی که این درجه حرارت ۲۷ درجه باشد ۴۸ روز برای رسیدن غوزه‌ها لازم است.

اگر درجه حرارت خاک کمتر از ۲۰ درجه سانتی‌گراد شود، حتی برای دوره‌های کوتاه و در شرایطی که رطوبت کافی نیز باشد ممکن است پنبه پژمرده شود.

درجه حرارت‌های کمتر از آن کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد بر خاک‌گرایی (ژئوتروپیسم) ریشه اثر سوء می‌گذارد و رشد آنها غیر عادی می‌گردد.

به عقیده دویل، نور آفتاب برای پنبه حیاتی است و به دلیل ریزش غوزه‌ها مناطق با بیش از ۵۰ درصد آسمان ابری صرف نظر از دما و رطوبت برای تولید پنبه مناسب نیست.

پنبه ریشه توسعه یافته‌ای دارد و به خشکی مقاوم است؛ چنانچه رطوبت خاک در موقع کاشت تا عمق ۲۰۰ سانتی‌متری در حد ظرفیت مزرعه باشد و نیز ۵۰۰ میلی‌متر بارندگی طی فصل رشد به وقوع بپیوندد می‌توان عملکرد قابل قبولی از دیم کاری آن به دست آورد.

در آزمایش‌های مختلفی که در کالیفرنیا صورت گرفته مشاهده شده است که مقدار آب مورد نیاز جهت عملکرد زیاد پنبه برابر ۶۰۰ میلی متر در خاک های متوسط تا سنگین و ۷۰۰ میلی متر در خاک‌های سبک است.

حساس‌ترین مرحله رشد گیاه از نظر کمبود آب حدود ۳ هفته بعد از باز شدن اولین گل است برای تولید ۳۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار نیاز به ۸۲۰ میلی متر تبخیر و تعرق است.

در کل مدیریت استفاده صحیح و به موقع از آب در طی دوره میوه دهی باعث افزایش عملکرد الیاف پنبه می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای