آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45065

بهبود مراتع با همکاری جوامع مرتعدار

تأمین بیش از ۴۲ درصد گوشت قرمز از مراتع

مشارکت جامعه در اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت از منابع آب و خاک، بهبود پوشش گیاهی و مرتعی، تضمین امنیت غذایی و حفظ تنوع زیستی را تسهیل می‌کند.

 تأمین بیش از ۴۲ درصد گوشت قرمز از مراتع

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ امکانات مرتعداری و حفاظت از منابع طبیعی: مشارکت جامعه در بهبود وضعیت آب، خاک، گیاهان و ایجاد امنیت غذایی و زیستی، انجام طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت و صیانت از منابع آب، خاک، بهبود پوشش گیاهی و مرتعی، تأمین امنیت غذایی و امنیت زیستی با حضور و مشارکت مردم میسر می شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این مطلب گفت: برای حفظ توازن اکولوژیک عرصه های منابع طبیعی، پایداری و سلامت آبخیزهای کشور، ارتقای سهم استحصال و بهره برداری از نزولات آسمانی و بارش های جوی در پهنه سرزمینی کشور و امنیت آبی و غذایی باید از ظرفیت های مردمی و توسعه مشارکت مردم استفاده کرد.

ترحم بهزاد افزود: مشارکت بهره برداران منابع طبیعی، مرتعداران، جنگل نشینان، آبخیزنشینان، ساکنان عرصه های بیابانی، مجریان طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری، خیرین، معدن داران، صنعت کاران و دیگر ذینفعان و بهره برداران بخش خصوصی در توسعه فعالیت های مذکور امری بسیار مهم است.

وی اظهارداشت: در غیاب سرمایه اجتماعی و بی توجهی به جوامع محلی اعم از روستایی و عشایری، سایر برنامه های اجرایی اثر بخشی خود را از دست می دهند.

مراتع کشور نقش اساسی در امنیت زیستی و ایمنی غذایی ایفا می کنند

بهزاد با بیان این که مرتعداران با بیش از یک میلیون خانوار، از عرصه های مرتعی در سطح ۸۴.۸ میلیون هکتار بهره برداری می کنند، تصریح کرد: اگر به مشارکت مرتعداران به عنوان یک سرمایه اجتماعی توجه نشود، پیمودن مسیر توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی در مدیریت پایدار مراتع، ناهموار و دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: مراتع کشور نقش اساسی در امنیت زیستی و ایمنی غذایی ایفا می کنند و وابستگی معیشت اصلی بیش از یک میلیون خانوار مرتع دار به مراتع، تامین بیش از ۴۲ درصد از گوشت قرمز تولیدی کشور توام با پتانسیل های بی نظیر مراتع از جمله گیاهان دارویی، نیاز و ضرورت مبرم به وجود یک نقشه راه اجرایی در راستای بهبود نظام های بهره برداری و مشارکت مرتعداران را در مدیریت پایدار مراتع کشور مشهود می سازد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به این که بیش از ۴۴ هزار سامان عرفی در مراتع کشور شناسایی شده است، اذعان داشت: میانگین تعداد بهره بردار ۲۴ نفر در هر سامان عرفی است و بر اساس این نقشه راه، بهبود وضعیت مراتع، با مشارکت جوامع مرتعدار در سطح مناطق رویشی ایران محقق می شود.

وی افزود: اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین محورهای حفظ عرصه های مرتعی در سال جاری سرلوحه کار قرار گرفته است و در این راستا نظامنامه مردمی سازی فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری در ابتدای سال جاری از سوی رییس این سازمان به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ابلاغ شده است./ پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای