آخرین خبرها:
شناسه خبر: 44158

انتخاب بهترین ژنوتیپ ها برای تولید

اینیستیتو ملی غذا و کشاورزی (NIFA) از طریق برنامه "ژنوم فنوتیپ کشاورزی" (AG2PI) ، خود را به ترویج مشارکت علمی اختصاص داده که قصد دارد یک جامعه از پژوهشگران در زمینه‌های مختلف گیاهان و حیوانات را توسعه دهد.

انتخاب بهترین ژنوتیپ ها برای تولید

اخبار سبز کشاورزی؛ معصومه رزمی| این جامعه اساس‌ گسترش دانش درباره ژنوم‌ها و فنوتیپ ‌های مهم برای بخش کشاورزی ایالات متحده را فراهم کند. موفقیت این اقدام به شیوه‌های درک اثرات تغییرات جوی، محیط‌ها و سیستم‌های تولید با تنوع ژنتیک موجود در گیاهان و حیوانات بر رشد و بهره‌وری متصل می‌شود.

این امر دقت بیشتری در پیش‌بینی عملکرد گیاهان و حیوانات در شرایط متغیر را فراهم کرده و انتخاب بهینه‌ترین ژنوتیپ‌ها برای تولید کشاورزان و دامداران را سریع‌تر و کارآمدتر می‌کند.

ترویج دسترسی عادلانه به داده ها ، جنس های ژنتیکی ، مواد زیستی

برای دستیابی به این اهداف، نیاز به رویکردهای بین‌رشته‌ای است که تکنولوژی‌هایی نظیر محاسبات پیشرفته، فنوتیپ ‌سنجی و ژنوتیپ ‌سنجی اتوماتیک با توجه به مدل‌سازی اقلیمی را ترکیب کند.

این اقدام قصد دارد بر پایه تلاش‌هایی نظیر پروژه تحقیقات ژنوم گیاه، برنامه تحقیقات ملی ژنوم حیوانات و سایر اقدامات عمومی، به سرعت پیشرفت نماید.

معیارهای کلیدی شامل ترویج دسترسی عادلانه به داده‌ها، نرم‌افزارها، جنس‌های ژنتیکی و سایر مواد زیستی از طریق منابع داده باز، استانداردها و تبادل مواد تحقیقاتی می‌باشد.

این اقدام همچنین به هدف دارد تا علوم حیوانی ( فیزیولوژی حیوانی، علم گوشت، تغذیه حیوانی و علوم دامپزشکی)، علوم گیاهی (مانند کشاورزی، مدل‌سازی محصولات کشاورزی و فیزیولوژی گیاه) و زمینه‌های مرتبط شامل ژنتیک، ژنومیک، هوش مصنوعی، اطلاعات‌سازی، آمار و مهندسی را به هم متصل کند.

وبینار کمک فنی مربوط به این فرصت تأمین مالی سال 2024 به زودی برنامه‌ریزی خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای