بیمه 380هزار هکتار از اراضی کردستان در طرح جهش تولید در دیمزارها

0
معاون خدمات بیمه ای استان کردستان با اشاره به این که با اجرای طرح جهش تولید ضریب نفوذ بیمه بیشتر شده است، گفت: در سال 1398 صندوق بیمه کشاورزی استان را با 40هزار هکتار سطح بیمه شده تحویل گرفتیم و ابتدا با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها 260هزار هکتار و اکنون 380هزار هکتار سطح بیمه شده داریم.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، حیدری اظهار داشت: اقبال کشاورزان به بیمه، افزایش سطح زیر پوشش بیمه، پرداخت زودتر غرامت به خسارت دیدگان و افزایش سطح خدمات دهی به کشاورزان از مزایای بیمه طرح جهش تولید در دیمزارهاست.
وی با بیان این که باید طرح جهش تولید در دیمزارها با دیگر طرح ها ادغام شود، افزود: گاه عدم همخوانی لیست بیمه نامه ها و اراضی بیمه شده با واقعیت، عدم همکاری کارشناسان فنی جهاد کشاورزی با بیمه و عدم در نظر گرفتن پاداش برای مجموعه بیمه برای اجرای طرح از جمله نقاط درخور بازنگری در اجرای طرح بیمه طرح جهش تولید در دیمزارهاست.
مقاله قبلیاقتصاد قانقاریایی
مقاله بعدینمایشگاه خودمانی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید