تسهیلات بانک کشاورزی برای کشاورزان استان تهران

0
شعب بانک کشاورزی استان تهران همواره در خدمت بهره‌برداران، فعالان کشاورزی و سرمایه‌گذاران استان هستند؛ به همین مناسبت مروری داریم‎ بر مهم‌ترین اخبار بانک کشاورزی استان تهران ویژه دهه فجر:
اخبار سبز کشاورزی به نقل روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران؛ «ایران استوار، 44 سال افتخار» صدور بیش از 2508 میلیارد ریال ضمانت نامه توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران.
شعب بانک کشاورزی استان تهران از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1401/11/20 بیش از 2508 میلیارد ریال ضمانت نامه برای مشتریان خود صادر کردند.
در این مدت تعداد 818 فقره ضمانت نامه برای فعالان اقتصادی صادر شد.
کسب رتبه اول کشوری از نظر سطح پوشش بیمه ای دام صنعتی در استان تهران.
از ابتدای سال زراعی جاری تا هجدهم بهمن 1401، استان تهران با بیمه کردن  21,326 رأس دام صنعتی در رتبه اول کشوری از نظر سطح بیمه قرار دارد .

طی این مدت 21,326 رأس دام صنعتی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفته است.
پوشش بیمه ‎ای 3,962 هکتار از مزارع جو آبی استان تهران.
از ابتدای سال زراعی جاری تا هجدهم بهمن 1401 ، استان تهران با بیمه نمودن 3,962 هکتار از مزارع جو در رتبه ششم کشوری از نظر سطح بیمه قرار گرفت.
طی این مدت 325 نفر از کشاورزان استان تهران 3,962 هکتار از مزارع جو خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.
پوشش بیمه‎ای 623 رأس دام اصیل واحد سنتی بهداشتی در استان تهران.
از ابتدای سال زراعی جاری تا هجدهم بهمن 1401، استان تهران با بیمه نمودن 623 رأس دام اصیل در واحد سنتی بهداشتی در رتبه سوم کشوری از نظر سطح بیمه قرار دارد .
طی این مدت 623 رأس دام اصیل در واحد سنتی بهداشتی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفته است.
پوشش بیمه ای 21,326 راس دام صنعتی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران.
تعداد 21,326 راس دام صنعتی در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت.
از ابتدای سال زراعی 1401-1402 تا پایان هجدهم بهمن 1401 تعداد 19 بیمه گذار، 21,326 راس دام صنعتی خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.
پوشش بیمه ‎ای 21,333 هکتار از مزارع استان تهران.
از ابتدای سال زراعی جاری تا هجدهم بهمن ماه 1401 ، 21,333 هکتار از مزارع استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت.
طی این مدت 1,794 نفر از کشاورزان استان تهران 21,333 هکتار از مزارع خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.
پوشش بیمه ‎ای 4,343 هکتار از باغات استان تهران.
از ابتدای سال زراعی تا هجدهم بهمن ماه سال جاری، 4,343 هکتار از باغات استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت.
طی این مدت 1,794 نفر از بیمه گذاران استان 4,343 هکتار از باغات خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.
پرداخت بیش از 588 ميلیارد ريال تسهيلات بند «ب» تبصره 16 سازمان کمیته امداد توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران.
شعب بانک کشاورزی در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان روز 19 بهمن 1401 بیش از 588 میلیارد ریال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان کمیته امداد به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 582 نفر از افراد تحت پوشش سازمان کمیته امداد پرداخت شد.
صدور بیش از 2508 میلیارد ریال ضمانت نامه توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران.
شعب بانک کشاورزی استان تهران از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1401/11/20 بیش از 2508 میلیارد ریال ضمانت نامه برای مشتریان خود صادر کردند.
در این مدت تعداد 818 فقره ضمانت نامه برای فعالان اقتصادی صادر شد.
پرداخت بیش از 266 ميلیارد ريال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران
شعب بانک کشاورزی در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان روز 19 بهمن 1401 بیش از 266 میلیارد ریال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 274 نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت شد.
پرداخت بیش از 252 ميلیارد ريال تسهيلات دامدارکارت توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران.
شعب بانک کشاورزی در استان تهران از تاریخ 1400/10/01 تا پایان 3 خرداد 1401. بیش از 252 میلیارد ریال تسهيلات دامدار کارت به متقاضیان پرداخت کردند.
اعتبار دامدار کارت در این تاریخ به اتمام رسیده و از این تاریخ به بعد، در قالب تسهیلات مردمی سازی یارانه ها به متقاضیان پرداخت گردیده است.
این میزان تسهیلات به 572 نفر از متقاضیان تسهیلات دامدار کارت پرداخت شد.
پرداخت بیش از 125 ميلیارد ريال تسهيلات مشاغل خانگی توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران
شعب بانک کشاورزی در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان روز 19 بهمن 1401 بیش از 125 میلیارد ریال تسهيلات مشاغل خانگی به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 188 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت شد.
پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران.
شعب بانک کشاورزی در مدیریت استان تهران از ابتدای سال جاری تا روز 19 بهمن 1401 بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 6 نفر متقاضی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی پرداخت شد.
پرداخت 2837 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران
شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران از ابتدای سال جاری تا روز 19 بهمن 1401 ، بیش از 2837 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 2088 نفر از زوج های جوان استان پرداخت شد.
پرداخت 2123 میلیارد ریال تسهیلات گلخانه‎ای از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 گلخانه توسط شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران.
شعب بانک کشاورزی در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان روز 19 بهمن 1401 بیش از 2123 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 گلخانه به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 32 نفر از متقاضیان زیر بخش‎های مختلف کشاورزی پرداخت شد.
پرداخت 701 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران
شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران از ابتدای سال جاری تا روز 19 بهمن 1401 ، بیش از 701 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 1762 نفر از متقاضیان دارای فرزند متولدین 1400 به بعد پرداخت شد.
پرداخت 360 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران
شعب بانک کشاورزی استان تهران از ابتدای سال جاری تاپایان 19 بهمن 1401 ، بیش از 360 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 35 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
صدور بیش از 2185 میلیارد ریال ضمانت نامه توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران.
شعب بانک کشاورزی استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان روز 1401/11/8 بیش از 2185 میلیارد ریال ضمانت نامه برای مشتریان خود صادر کردند.
این میزان ضمانت نامه به تعداد 774 فقره برای فعالان اقتصادی صادر شد.
پرداخت بیش از 556 ميلیارد ريال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان کمیته امداد توسط شعب بانک کشاورزی استان تهران.
شعب بانک کشاورزی در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان روز 30 دی 1401 بیش از 556 میلیارد ریال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان کمیته امداد به متقاضیان پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 555 نفر از افراد تحت پوشش سازمان کمیته امداد پرداخت شد.
با تشکر از دکتر مهدی فیاض- کارشناس روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران که در تهیه و تدوین و ارائه اخبار بانک استان همراهی نمودند.

پریسا حیدری 

مقاله قبلیورود دانش‌آموختگان کشاورزی به ۲ هزار شرکت دانش‌بنیان
مقاله بعدیروش‌های شناخت کندوی بدون ملکه

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید