سازمان بازرگانی و تیر خلاص به صنعت کشاورزی

0
اخبار سبز کشاورزی؛ وزیر جهاد کشاورزی، پس از یک سال و نیم مدیریت و صدارت در وزارتخانه و سعی و خطاهای فراوان اخیرا به این نتیجه رسیده است که بحث تنظیم بازار، تامین نهاده‌ها و حتی به نوعی بازرگانی امور هر بخش تولیدی را به تشکل‌های همان مجموعه واگذار کند، با وجود این شاهدیم که دولت سیزدهم عَلَم «تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری همچنان بر زمین می‌کوبد تا همه طرفین را راضی نگهدارد.

ابزار سرکوب تولید

اصولا هر نوع تعریف در قالب ایجاد وزارتخانه یا سازمان بازرگانی به نوعی سرکوب تولید، افزایش واردات، کاهش صادرات پایدار و ارزش افزوده، کاهش ارزآوری غیرنفتی و… معنی می‌شود.

هردوانه

دولت حدود پنج – شش ماه پیش دولت سیزدهم برای فرار از استیضاح، زیر بار پذیرش تشکیل وزارت واردات رفت، اما در نهایت با تاسیس سازمان بازرگانی موافقت کرد تا به خیال خود، هم موافقین تشکیل وزارت بازرگانی را راضی نگه دارد و هم یک واحد تا حدودی (کج‌دار و مریز) بازرگانی را تشکیل دهد، فارغ از اینکه حداقل در حوزه امنیت غذایی و اقتدار کشاورزی، خودکفایی، مدیریت بهره‌وری و… حتی نام تشکیل سازمان بازرگانی نیز لرزه بر اندام هر سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌اندازد که به توسعه خطوط تولید می‌اندیشد.

فاتحه‌ای بر تولید و تولیدکننده

یادمان باشد هنوز ده سال از عمر قانون انتزاع نگذشته و معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تازه ریشه دوانده و در بحث تنظیم بازار با کمک تشکل‌ها و تولیدکنندگان، قدرت ملی گرفته است، در این شرایط چنانچه این کلاه گشاد به سر مجلس و به ویژه دو کمیسیون کشاورزی و صنایع برود فاتحه تولید هدفمند و بازرگانی سودمند خوانده خواهد شد.
مجلس باید بداند که شتر گاو پلنگ سازمان بازرگانی نه تنها وزارت بازرگانی با اقتدار و استقلال یک وزارتخانه را نخواهد داشت، بلکه همین معاونت‌های فعلی بازرگانی در وزارتخانه کشاورزی و صنایع را نیز فشل می‌کند.

سازمان بازرگانی و تیر خلاص به صنعت کشاورزی

مقاله قبلیزلزله نمی‌کشد!
مقاله بعدیقیمت میوه و تره بار ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید