سیاست‌های لنگان بخش کشاورزی

0
اخبار سبز کشاورزی: نگاهی به مجموعه سیاست‌های لنگان در حوزه محصولات کشاورزی نشان می دهد که این مجموعه به اصطلاح سیاست ها و برنامه ها دوام و پایایی لازم را ندارند و به نوعی می‎توان گفت پایداری آن‎ها بسیار اندک است. این موضوع حکایت از آن دارد که این سیاست های لنگان هیچ‎گونه همسویی و سازگاری با واقعیت‎ های میدانی تولید کشاورزی ندارند.
به همین دلیل در کوتاه مدت اثربخشی موقت خود را از دست می دهند و به ابزاری ضد ابزارهای سیاستی آینده برای مدیریت مسئله های کشاورزی تبدیل می شوند که پدیده‎ای بسیار خطرناک خواهد بود و عملاً بخش کشاورزی را به مسیری هدایت خواهد کرد که آن سوی آن نامشخص است.
مدیریت های جزیره‎ای در نهاد عالی کشاورزی یکی از نقاط آسیب‎ پذیری ساختار وزارت جهاد کشاورزی است که خود حکایت از آن دارد بعد از سال ها عدم نتیجه دهی سیاست ها و برنامه‎ ها، وقت آن رسیده است تا بازنگری و تجدید ساختار در این نهاد عالی کشاورزی صورت گیرد و علاوه بر چابک‎سازی سازمانی، ایجاد ساختارهای پویا و به روز مبتنی بر مسئله ها و واقعیت‎ های کشاورزی، ساختار مشارکت نهادهای تخصصی خصوصی بخش کشاورزی در آن تعریف شود.
به ‎بیان ‎دیگر، ساختار موجود نهاد عالی کشاورزی متناسب با مسئله های امروز بخش کشاورزی نمی باشد و به‎نوعی می‎توان گفت برای درمان انواع مسئله های یک و چندبُعدی بخش کشاورزی یا باید از فناوری‎های جدید تصویربرداری از مسئله ها و استفاده از داروهای با دُز بالاتر استفاده کرد و یا بخش کشاورزی را به‎نوعی مدیریت کرد که به لحاظ توانمندی ها و قدرت درونی امکان استفاده از قابلیت ها و توانایی های درون‌‎بخشی را برای درمان داشته باشد. امروز دیگر دُزهای سیاستی گذشته نمی توانند مسئله های فراوان و متنوع و با کارکردهای چندگانه در کل بخش کشاورزی را درمان نمایند.
به همین دلیل ضرورت تغییر داروهای سیاستی بخش کشاورزی و یا حداقل دُزهای مصرفی و یا شکل مصرف آن متناسب با ویژگی های بخش کشاورزی بیشتر نمود پیدا کرده است.
در این چارچوب به نظر می‎رسد ساختار مدیریتی بخش کشاورزی باید دگرگون شود و معماری جدیدی را برای آن تعریف کرد به‎گونه‎ای که در معماری جدید، در ساختاری هوشمند بتوان علاوه بر دریافت مسئله های کشاورزی به صورت شفاف و تعریف و تحلیل ابعاد مختلف آن، نسخه های درمانی تجویز و توسط بخش‎های پایین دست (صف) پیچیده و عملیاتی شود تا بتواند اثربخشی لازم را در زمان مورد نیاز داشته باشد و ارزیابی از کارکردهای نسخه سیاستی تجویزی را در عمل داشت.
امید این‎که نهاد عالی کشاورزی اهمیت موضوع ساختارسازی کشاورزی را درک و آن را در دستور کار قرار دهد تا با استفاده از آن فصل نوینی از روانی در فعالیت‎های کشاورزی در طول زنجیره‎های تأمین کشاورزی تجربه شود و بخش کشاورزی پس از سال‎ها ناآرامی و آشوب، سال های آینده را در فضایی پر از طمأنینه اقتصادی سپری نماید.

محمد قربانی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله قبلیزیست ۳۵ گونه انواع پرنده در تالاب‌های مهاباد
مقاله بعدیخسارت ۴۰۰ میلیارد تومانی ریزگردها به اصفهان

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید