آزولا به عنوان گونه ای مهاجم

0
آزولا در برخی از مناطق یا کشورها به عنوان گونه ای مهاجم شناخته شده است.
ضروری است گونه ها یا گونه های مختلف آزولا را به مناطق یا کشورهایی معرفی کنید که آزاولا را به عنوان گونه مهاجم معرفی کرده اند.
جزئیات بیشتر در مورد کشورهایی که گونه ها و زیرگونه های آزولا به عنوان گونه ای مهاجم تعیین کرده اند، در خلاصه گونه های مهاجم (ISC) آورده شده است.
البته تلاش می شود لیست کامل و به روزی ارائه شود، ISC و بنیاد Azolla مسئولیت اطلاعات داده شده در وب سایت های خود را بر عهده نمی گیرند، زیرا قانونگذاری در کشور های مختلف در مورد تعیین گونه های آزولا به عنوان مهاجم به طور مداوم در حال به روز شدن است.
ISC سه گونه آزولا را در مجموعه خود از گونه های مهاجم ذکر کرده است. جزئیات این گونه ها در صفحات وب سایت ISC آورده شده است: A. filiculoides، A. Mexicana و A. pinnata.
البته ما نیز در این صفحات مربوط به آزولا برای توضیحاتی درباره A. filiculoides ، A. mexicana و A. pinnata بصورت خلاصه آورده ایم.
مجموعه مهاجمان شامل اعضای و شرکای کنسرسیوم توسعه بین المللی زیر است:

اعضای کنسرسیوم

استرالیا، عضویت در گروه [مرکز تحقیقات تعاونی امنیت ملی گیاهان زیستی (CRCNPB)، شرکت تحقیق و توسعه غلات (GRDC)، باغبانی استرالیا محدود (HAL)، مرکز تحقیقات تعاونی حیوانات مهاجم (IACRC)]
مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی استرالیا (ACIAR)
آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا (CFIA)
سرویس جنگل کانادا (CFS)
آژانس توسعه بین المللی کانادا (CIDA)
انجمن مدیران بهداشت گیاهان کارائیب (انجمن CPHD) / کمیسیون اروپا (DG Environment)
CABI
فرانسه، وزارت بوم شناسی، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن (MEDDTL)، دولت فرانسه
هند، وزارت کشاورزی
موسسه تحقیق و توسعه کشاورزی مالزی (MARDI)
مکزیک، خدمات بهداشت، ایمنی و کیفیت ملی محصولات غذایی (SENASICA)
مکزیک، کمیسیون ملی دانش و استفاده از تنوع زیستی (CONABIO)
مونسانتو
هلند، وزارت امور اقتصادی ، کشاورزی و نوآوری هلند
دبیرخانه جامعه اقیانوس آرام
آژانس توسعه و همکاری سوئیس
حفاظت از محصول سینگنتا
انگلیس، وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس (Defra)
انگلستان، شریک وزارت توسعه بین الملل انگلستان (DFID) با CABI و مجمع تحقیقات کشاورزی در آفریقا (FARA)
آمریکا، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – خدمات تحقیقات کشاورزی (USDA-ARS)
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – خدمات بازرسی بهداشت حیوانات و گیاهان (USDA-APHIS)
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – خدمات کشاورزی خارجی (USDA-FAS)
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – خدمات جنگل (USDA-FS)
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – برنامه هماهنگی گونه های مهاجم
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – خدمات حفاظت از منابع طبیعی (USDA-NRCS)
آمریکا، وزارت کشاورزی ایالات متحده – توسعه روستایی (USDA-RD)
آمریکا، وزارت بازرگانی ایالات متحده – اداره ملی اقیانوس و جوی، خدمات اقیانوس ملی (NOAA)
آمریکا، وزارت کشور ایالات متحده – خدمات ماهی و حیات وحش

شرکا:

سازمان حفاظت گیاهان اروپا و مدیترانه (EPPO)
گروه متخصصین گونه های مهاجم (ISSG)
سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE)
داده ها برای گونه های منفرد
لیستی از داده های ارائه شده توسط ISC برای گونه های خاص در وب سایت آن ارائه شده است.
اینها شامل موارد زیر است:
داده های اصلی برای گونه هایی که مهاجم هستند (اما هنوز با داده های کامل پر نشده اند) یا در ارتباط با گونه های مهاجم، گونه های در معرض تهدید، صفحه داده کشور، صفحه داده مسیر و زیستگاه موجود است. داده ها از طریق CAB چکیده و سایر پایگاه های اطلاعاتی مرجع با فرآیند “داده کاوی” و بررسی خودکار بارگیری شده اند.
این داده ها نشانه های مفیدی از هویت، توزیع و روابط این ورودی ها را ارائه می دهد، اما باید توجه داشت که همه داده های این فرم توسط تیم تحریریه CABI به صورت دستی بررسی نشده است.

نقشه های گستردگی

برای اطلاعات دقیق، گستردگی های جغرافیایی توسط همکاران، بطور مجزا و در صورت موجود بودن مورد تحقیق قرار گرفته اند.
تعاریف استفاده شده در فهرست گونه های مهاجم
در هنگام تدوین این مطالب، خلاصه تعاریف کاری زیر استفاده شده است.
گونه های مهاجم (بیگانه):
گونه های (بیگانه) که استقرار و گسترش آن اکوسیستم ها، زیستگاه ها یا گونه هایی را با آسیب اقتصادی یا زیست محیطی تهدید می کند.
گونه های معرفی شده (بیگانه، غیر بومی):
گونه ای، زیرگونه ای یا تاکسون پایین تر، که در خارج از توزیع طبیعی یا گذشته طبیعی آن معرفی شده است؛ و شامل قسمتهای، گامتها، دانه ها، تخمها یا تکثیر گونه هایی از این قبیل است که ممکن است زنده بمانند و متعاقباً تولید مثل کنند.
گونه های بومی:
یک گونه، زیرگونه یا تاکسون پایین تر، که در محدوده طبیعی آن (گذشته یا حال) و پتانسیل پراکندگی رخ می دهد (یعنی در محدوده ای که به طور طبیعی اشغال می کند یا می تواند بدون معرفی مستقیم یا غیرمستقیم یا مراقبت توسط انسان اشغال کند.)

منبع: بنیاد آزولا
مترجم: معصومه صالحی وزیری

مقاله قبلیآزولا پیناتا
مقاله بعدیسال قیمت گذاری های وحشتناک

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید