از آمار روزانه خرید گندم چه خبر؟

0
اخبار سبز کشاورزی: در سال های گذشته معاونت زراعت وزارتخانه و دفتر فناوری آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر دفتر GTC از وزارت صمت آمار روزانه خرید گندم را اعلام می‌کردند و خبرنگاران در جریان هر روزه میزان خرید تضمینی گندم بودند. در سال جاری مهندس مهاجر دوازده فروردین ماه میزان خرید تضمینی گندم امسال را 5/5 میلیون پیش بینی کرد و بعد از آن فقط آمار خرید خوزستان و بوشهر و بعضی نقاط منتشر شد.

ادغام واردات و تولید

اول خردادماه امسال بازرگانی دولتی GTC اعلام کرد خرید گندم از مرز 2 میلیون تن گذشته و خوزستان رکوردار فروش بوده است. اما اینک که دو بخش درهم ادغام شده اند مشخص نیست تکلیف آمار اعلامی چه خواهد شد؟

22 روز سکوت خبری در مورد میزان خرید گندم

طی 22 روز گذشته متاسفانه خبری در مورد میزان خرید گندم مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل و… منتشر نشده که این موضوع نگرانی‌های کارشناسان را سبب شده و ماکان تحلیل را از افراد سلب کرده است.

احتمال افزودن آمار واردات به خرید

نگرانی این است که با توجه به ادغام بازرگانی دولتی در وزارت جهاد کشاورزی و یکی شدن مخزن آماری خرید و واردات امکان تفکیک تولید واردات وجود نداشته باشد؛ زیرا تا سال گذشته بازرگانی دولتی در وزارت صمت، آمار واردات را ارائه می‌داد و البته آمار روزانه خرید را به تفکیک مطرح می کرد.
از دیگر سو، معاونت امور زراعت و مرکز آمار دفتر فناوری وزارت جهاد کشاورزی آمار روزانه خرید گندم را به صورت پیامک ارسال می‌کردند.

پیش‌بینی خرید زیر 4 میلیون تن

به نظر می رسد مجموعه تولید گندم در اراضی دیم و آبی در سال زراعی جاری افت قابل توجهی داشته است و خرید تضمینی زیر 4 میلیون تن برسد که با تعهدات وزیر مبنی بر افزایش 9 میلیون تنی در کلیت محصولات کشاورزی نسبت به آمار سال گذشته (129 میلیون تن) فاصله معنی داری داشته باشد.

قاسم گل باف

مقاله قبلیکاهش 50درصدی ضایعات خرما با رشد صنایع تبدیلی و فرآوری
مقاله بعدیامنیت غذایی مهم‌ترین چالش آینده جهان

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید