وابستگی‌های سببی نباید شایستگی‌ها را به چالش بکشد

0
هر فرد متخصص و مومن که شایستگی‌هایش در مسیر کاری و تجربه ثابت شده باشد و از فیلترهای نهادهای نظارتی به سلامت بگذرد می‌تواند به عنوان خدمتگذار صدیق نظام، دولت و مردم انجام وظیفه کند.
یادمان باشد مدیران ارشد نظام نیز از بین مردم برخاسته‌اند و قاعدتاً در مراحل درس و زندگی از مدرسه و دانشگاه و محل فعالیت، خانه و کاشانه و اقوام، افرادی را مشاهده می‌کنند که به کرات امتحان پس می‌دهند و شایستگی این را دارند که در مصدر کاری قرار گیرند.

این روزها مهم، کار است

چنانچه نظریه فوق مورد قبول افتد و فرد، شایستگی و توانایی‌های اجرایی داشته باشد، فرقی نمی‎کند که در کنار برادر خونی خود کار کند یا برادر دینی، مگر اینکه مدیریت تقّیه نموده و فرد شایسته را به مدیر همطراز خود (وزیر، معاون وزیر و…) معرفی تا در کنار او کار کند و مدیر همطراز نیز فرد مورد نظر خود را به وی معرفی نماید تا حرف و حدیثی در کار نباشد.
اخیراً و پس از ورود چند پایگاه خبری به مساله همکاری یک یا چند نفر از نزدیکان مورد اعتماد وزیر ساداتی‌نژاد در وزارت جهاد کشاورزی، روابط عمومی وزارتخانه طی بیانیه‌ای روشن و مستدل توضیح و روشنگری انجام داد.

توضیح و روشنگری در خصوص انتشار یک خبر کذب

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای کذب یکی از سایت‌های خبری بر رعایت اصول حرفه‌ای و اطمینان از صحت اخبار پیش از انتشار آن تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در پی انتشار خبری در یکی از سایت های خبری روز چهارشنبه ۵ آبان ماه مبنی بر این که سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برای سه برادر همسر خود حکم مسئول دفتر، مشاور و رئیس مرکز حراست صادر کرده است. برای روشنگری افکارعمومی توضیحات به شرح زیر ارائه می‌شود:
در احکام صادره وزیر جهاد کشاورزی تاکنون حکمی برای مسئول حوزه ریاست وزیر صادر نشده است و هیچ یک از مشاوران وزیر نیز نسبت خانوادگی با ایشان ندارند. تنها حکم صادره در این ارتباط مربوط به انتصاب رئیس مرکز حراست که از نزدیکان و اشخاص مورد اعتماد وزیر بوده و با استعلام و تایید دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گرفته است، لذا اصول حرفه ای نشر خبر ایجاب می کند رسانه ها پیش از انتشار خبری برای ممانعت از تشویش اذهان عمومی، صحت اطلاعات خود را از مبادی ذی ربط مورد بررسی قرار دهند.
بی شک امروز باید همه ما به عنوان خویشان ودلسوزان بخش کشاورزی درتقویت امنیت غذایی کشور از هرطریق ممکن بکوشیم وهمچون سازکار بیمه کشاورزی که مدیریت ریسک را به عنوان پیش گیری از مدیریت بحران به کار می بندد، مانیز در جامه خانواده بزرگ بخش کشاورزی از حیثیت کلی آن که وزیر نماد آن است پاسداری کنیم.
مقاله قبلیچرا زرشک‌کاران پای در کوچه بن بست گذاشتند؟
مقاله بعدیقاچاقچیان بازار ماهی جنوب را خالی کردند

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید