معرفی 31 رقم بذر اصلاح شده به کشاورزان

0
مزرعه سبز: در راستای اهداف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی و نیاز جامعه کشاورزی کشور به ارقام سازگار با پتانسیل عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و مقاوم به تنش‌های مختلف، همچنین تهیه بذور و نهال‌های اصلاح شده و عدم وابستگی به واردات بعضی از محصولات زراعی، مؤسسه تحقیقات، اصلاح و تولید نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی جهت نیل به این اهداف مهم، با سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌های تحقیقاتی تعداد 114 رقم زراعی و باغی را معرفی و در اختیار بهره‌برداران کشاورزی قرار دهد.
همچنین با توجه به نقش بذر و نهال اصلاح شده در تولید، عملکرد و کیفیت محصول، این مؤسسه سالانه حدود 3300 تن هسته‌های اولیه بذر در طبقات مختلف و 123 هزار نهال اصلاح شده انواع میوه را تهیه و در اختیار بهره‌برداران قرار داده است.

دستاوردهای موسسه

در این رابطه رئیس موسسه تحقیقات، اصلاح و تولید نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار سبز کشاورزی گفت: در سال گذشته موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر موفق شده است 31 رقم بذر انواع بذور اصلاح شده سبزی، صیفی، گندم و جو، سورگوم دانه‌ای، سورگوم علوفه‌ای، ذرت، دانه‌های روغنی، کلزا و… به جامعه کشاورزان و بهره‌برداران معرفی نماید.
دکتر گودرز نجفیان اعلام کرد: در این راستا کارشناسان محقق در موسسه با همکاری مراکز مرتبط به این موفقیت شایسته دست یافته‌اند.
وی یکی از رسالت‌های موسسه تحقیقات را ذخیره توارثی ارقام مختلف بذر و نهال دانست و گفت: ‌با اینکه پشتیبانی مالی در این خصوص نداریم، ولی هزاران نمونه ژنتیکی در بانک ژن موسسه برای آینده نگهداری می‌شود.
مقاله قبلیگمیشان زمین گیر شد
مقاله بعدیپرورش تیلاپیا در استخر، سرمایه‌گذاری کمتر و منافع بیشتر

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید