کاهش 4 میلیون تنی تولید علوفه به دلیل خشکسالی

0
تولید علوفه‌های مرتعی4 میلیون تن به علت خشکسالی و کاهش بارندگی‌های سال جاری کاهش یافته است. ترحم بهزاد ،مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: به علت خشکسالی و کاهش بارندگی ها در سال جاری ۶.۴۵ میلیون تن تولید علوفه مرتعی داشته ایم. وی افزود: کاهش یا افزایش هر میلیمتر بارش موجب ۸ دهم کاهش و یا افزایش تولید علوفه مرتعی می شود.
بهزاد اظهار داشت: برای برون رفت از تهدیدات و خطرات ناشی از خشکسالی در مراتع میان بند باید چاره اندیشی شود و زمین های کشاورزی کم بازده این مناطق توسط دولت خریداری و در اختیار عشایر برای تامین علوفه قرار گیرد.
وی، پرهیز از اقدامات غیر لازم در عرصه های مرتعی را از دیگر راهکارها برای جلوگیری از فشار بیشتر بر اکوسیستم دانست و اظهار داشت: از طریق تعدیل جمعیت دام در عرصه های مرتعی می توان از خسارت بیشتر به این عرصه ها جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین حال از خشکیدگی پوشش گیاهی بوته ای در عرصه های مناطق غیر قرق زاگرسی کشور خبر داد و گفت: بررسی های میدانی نشان می دهد بیش از ۴۰ درصد از گون زارها، گونه های بالشتکی، بوته زارها و گیاهان خشبی در مراتع غیر قرق زاگرسی دچار خشکیدگی شده و از بین رفته اند.
وی، تغییر رژیم بارندگی و عدم بارش برف، افزایش دما، هجوم آفات و بیماری ها و اتمام طول عمر رویشی گیاهان را از فرضیه های مهم در زمینه علل خشکیدگی گیاهان بوته ای و خشبی در مناطق زاگرسی برشمرد.
بهزاد با اشاره به این که به منظور علت یابی در مورد خشکیدگی گیاهان بوته ای و خشبی در مراتع زاگرسی و کنترل و پیشگیری از افزایش فزاینده خسارات ناشی از آن، یک گروه مطالعاتی به زودی تشکیل می شود، به وزارت جهاد کشاورزی گفت: این گروه متشکل از کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور، انجمن علمی مرتعداری، موسسه تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، دانشگاه، دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری و کارشناسان استان ها و با حضور یک اکولوژیست خبره خواهد بود.
مقاله قبلیهیچ راه میانبری در اقتصاد وجود ندارد
مقاله بعدیکاهش هزینه‌های مزرعه، دفع بذور علف‌های هرز

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید