نقش روابط عمومی سازمان‌های دولتی در پیشرفت کشاورزی

0
در دنیای کنونی که بشر غرق در تکنولوژی است، کمتر جوامعی وجود دارد که تجربه‌ای در زمینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق مختلف شهری و روستایی(کشاورزی) کشور خود نداشته باشد. از این رو بسیاری از متخصصان یا صاحب‌نظران مسایل توسعه‌ای در کشورهای در حال پیشرفت معتقدند استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش فنون و روش‌های نوین می‌تواند باعث ثروتمند شدن آن سرزمین در گرو پیشرفت کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر جامعه‌ای درهای جدیدی برای استفاده از امکانات نامحدود باز کرده و با خود کاهش فقر به همراه دارد. دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به جذب و نگهداری مشاغل و زنده ماندن اقتصاد کمک کرده و چشم‌انداز مثبتی از آینده در پیش خواهد داشت. به جرأت می‌توان گفت، یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و شالوده و زیربنای سایر علوم قرن حاضر رشد ارتباطات همراه با تکنولوژی است.
در این راستا وظیفه اصلی استفاده صحیح از علم ارتباطات و تلفیق آن با فناوری‌های نوین و تولید محتوا علمی و تاثیرگذار بر عهده روابط عمومی هر سازمان است. در واقع روابط عمومی هدف و چگونگی نقشه راه هر سازمان را ترسیم می‌کند.
روابط عمومی در یک سازمان کشاورزی باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند. حافظ منافع دستگاه مربوطه و مخاطبان باشد. ارزش‌های نهفته در کار روابط عمومی‌ها در امر تبلیغ، تغییر رفتار و نگرش، مطالعات علمی، افکارسنجی، تعامل دوسویه با مخاطبان و همکاران و مدیران سازمان، تعامل صحیح و استفاده بهینه از ابزار مختلف رسانه‌ای و فضای مجازی، تفکر و تعقل، تعامل با بخش خصوصی، مشارکت در تصمیم گیری‌های کلان، مشارکت فعال در تمامی حوزه‌های مرتبط و در نهایت به عنوان سخنگوی سازمان نباید بر کسی پوشیده باشد.
سازمان هایی که خلاقیت و نوآوری یکی از فاکتورهای مهم و درخور توجه در کارشان محسوب می‌شود هیچگاه به گذشته رضایت نداده و همواره با بهره‌گیری از ساز و کارهای خلاقانه، تغییر در نگرش و رفتار را سرلوحه امور خویش می‌دانند. آنان به ایده‌های نو احترام می‌گذارند و با رغبت و حساسیت آنها را دنبال می نمایند.
یکی از واحدهای هر سازمان پویا، روابط عمومی آن سازمان می باشد و اگر این واحد، برخوردار از پویایی و خلاقیت باشد می‌تواند تحرک و نشاط را به تمامی سازمان منتقل سازد. اصولاً نوآوری در کارها و برنامه‌های روابط عمومی فعال یکی از مؤلفه‌های اصلی به شمار می‌رود.
از سویی در جهانی که هر لحظه در حال تغییر است، باید گام های موثر و جدی به سوی ایده های نو برداشته شود.

اثربخشی روابط عمومی در حوزه کشاورزی

رشد و شکوفایی ایده‌های خلاق در روابط عمومی علاوه بر سایر فاکتورها، مستلزم داشتن ویژگی‌ها و خصوصیات خاص رفتاری از سوی مدیران نیز  هست. مدیران توانمند هر سازمان با تسلط به برخی علوم مرتبط با رفتار سازمانی می توانند محیط مناسبی برای رشد خلاقیت و نوآوری ایجاد کنند.
مدیران می‌توانند با شیوه‌های رفتاری خاص از جمله احترام به باورها و عقاید جدید، به کارگیری مدیران مستعد، پویا و باسواد در حوزه‌ی روابط عمومی، اعتقاد و باور به اهمیت جایگاه روابط عمومی در سازمان و همچنین با بها دادن به بحث تشکیلات و منابع انسانی در حوزه‌ی ارتباطات سازمان در واقع اثرات مثبت کارکرد صحیح یک روابط عمومی توانمند را در خروجی سازمان خود ببینند.
بنده به عنوان شخصی که حدود 20 سال در حوزه‌ی آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت می‌نمایم، بر این مهم نیز تاکید می کنم که ترویج و آموزش و روابط عمومی ها ارتباط تنگاتنگ با هم دارند و بی شک هر چه تعاملات این دو بخش بهتر و بیشتر باشد، اثربخشی آن در بخش کشاورزی مشهود خواهد بود. به خصوص اینکه ما به سمت کشاورزی دانش محور حرکت می‌کنیم و نفوذ دانش در عرصه و حل مسایل و چالش‌های اساسی کشاورزی کشور جز با کمک این دو بخش میسر نخواهد شد.

سیاست های ارتباطی جلب مشارکت روستاییان در شکوفایی اقتصاد ملی

وجود روستا به عنوان يكي از مهمترين پايگاههاي توليد مواد حياتي و رفع نيازهاي اساسي هر جامعه است. نظر به جايگاهي که روستا و روستانشين در پويايي اقتصاد کشور، از قبيل کمك به رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم، افزايش نرخ اشتغال و فعاليت دارد ـ به طور ويژه در توليد کالاهاي اساسي و استراتژيك نيز موثر است ـ مي‌تواند بستر مناسبي براي توليدات کشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي، حفظ محيط زيست و امنيت، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي، حراست و نگهباني مرزها را فراهم نمايد.
بنابراين ترسيم نقشه راهي که نقش روستاها را در نظام برنامه ريزي کشور تعيين نمايد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. توسعه روستایی فرآيندي همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا، توانمندساز، فراگير، تحول‌آفرين، باورآفرين، رشد دهنده و متكي بر مشارکت و خودباوري روستاييان بوده که در چارچوب آن ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي براي رفع نيازهاي اساسي مادي و معنوي و کنترل مؤثر بر نيروهاي شكل دهنده نظام سكونت محلي (اکولوژيكي، فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي ، نهادي و سرزميني) و توسعه سرمايه انساني با بهره‌گيري از فرصت‌هاي دروني در روستاها رشد و تعالي مي‌يابد.
توسعه روستایی به عنوان شکلی از توسعه پایدار و همه‌جانبه، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی برای پیشرفت هر کشوری است و در واقع توسعه روستایی راهبردی است که به نوین‌سازی جامعه روستایی می‌پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه مدرن تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده باشد. در اقتصاد مقاومتي امكان مشارکت افكار عمومي مردم و دارايي‌هاي ريز و اندك آنان براي فعال شدن اقتصاد بايد فراهم شود، همانگونه که حضور و مشارکت آنان در پيروزي انقلاب موثر بود. در اقتصاد مقاومتي امكان رشد افكار، مشارکت مردم در تصميم‌گيري، ايجاد توسعه پايدار، ايجاد توسعه متوازن، خودباوري، خوداتكایي، صحيح مصرف کردن، کار و تلاش، نشاط و شادابي مي‌بايست معنايي عملي داشته باشد.
بنابراین جامعه گسترده روستایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی و همچنین حفظ امنیت غذایی در کشور و مسؤولیت برجسته و انکارناپذیری دارد. اقتصاد روستایی به عنوان اقتصاد ملی، بخش‌های مختلفی چون کشاورزی، دامپروری، صنابع تبدیلی و دستی را در بر می‌گیرد که هرکدام به نوعی در سلامت جامعه و البته رونق اقتصادی و اجرای اصول مهم و کاربردی اقتصاد مقاومتی، نقش بسزایی دارد. در عصر ارتباطات، رسانه یکی از مهمترین ابزارهای توسعه در دنیای کنونی است که با داشتن بیشترین و گسترده‌ترین حجم از مخاطبان، از اصلی‌ترین وسایل ارتباطی در رسیدن به اهداف توسعه به شمار می‌آید. در حالی که اکثر روستاهای کشور در حال حاضر از اقتصاد مناسب با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان بهره‌مند نیستند.
لازمه توسعه و شکوفا شدن اقتصاد روستایی داشتن سرمایه انسانی کارآمد و توانمند است و این مستلزم ورود شبکه‌های استانی رسانه ملی به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، آموزش و جلب مشارکت مردمی است. انسان بسیاری از اطلاعات، رفتارها، ارزیابی‌ها، انتخاب‌ها، و جایگزینی‌ها که کسب و در محیط اعمال می‌کند را تنها از طریق مشاهدات عینی یا تجربات مستقیم به دست نمی‌آورد، بلکه غالباً ناشی از اطلاعاتی است که به طور غیر مستقیم کسب می‌نماید.
این اطلاعات به روش‌های مختلفی به دست می‌آید که از مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع سیاست‌های ارتباطی اشاره داشت که می‌تواند در حوزه‌های مختلفی کاربرد داشته باشد مانند: ارتباطات میان فردی، رسانه‌های‌ اجتماعی جدید، رسانه‌های جمعی‌ و تولید محتوا. هر کدام از این حوزه‌ها می‌تواند شامل سیاست‌هایی گردد که به رشد و توسعه روستاها خواهند انجامید که به مشارکت هر چه بیشتر روستاییان در اقتصاد ملی کشور مخصوصاً تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر می‌گردد.

مهناز نصرالهی

رییس اداره روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مقاله قبلیانتخاب وزیر جهاد کشاورزی
مقاله بعدیصنعت غذا در جدال با تغییرات اقلیمی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید