«درخت» قلب سبز زمین

0
مزرعه سبز: همه ما در دوران کودکی اغلب در انشاهای تکراری خود به مناسبت روز درختکاری در اسفند هر سال از فواید درخت نوشته‌ایم؛ از سایه‌اش، از چوبش، از میوه‌اش و از گرفتن گازکربنیک هوا و پس دادن اکسیژنی که به هوا وارد می‌شود.
این ها را همه ما از بر هستیم؛ اما مطالب جالب دیگری درباره درخت است که شنیدن آن خالی از لطف نیست؛
اینکه درختان منابع آب را حفظ می‌کنند و جلوی فرسایش خاک را می‌گیرند.
اینکه با افزایش نفوذپذیری خاک، خطر سیل را کاهش می‌دهند.
اینکه برگ‌های ریخته شده از درختان موجب تقویت مواد آلی خاک می‌شوند.
اینکه تا 20 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های سرمایشی و تا 10 درصد هزینه‌های گرمایشی خانه‌های اطراف را کاهش می‌دهند.

روز درختکاری در اسفند هر سال

اینکه تردد مردم برای خرید در مناطق پر درخت بیشتر است و مردم در این مناطق 12 درصد بیشتر پول خرج می‌کنند.
اینکه بیمارانی را که در آن سوی پنجره اتاقشان درخت است، زودتر خوب می‌شوند.
اینکه هر چه درخت بیشتر می‌شود، خشونت مردم جامعه کمتر می‌شود.
اینکه یک ردیف درخت در امتداد اتوبان آلودگی صوتی را تا 50درصد کاهش می‌دهد.
اینکه 340 درخت موجود در هر کیلومتر مربع بیماری آسم را در مردم 25 درصد کاهش می‌دهد.
اینکه مردمی که در کنار فضای سبز زندگی می‌کنند40درصد کمتر چاق می‌شوند.
اینکه قدم زدن در میان درختان استرس، عصبانیت و افسردگی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
اینکه در یک مطالعه مشاهده شده است که بعد از ایجاد فضای سبز در کنار یک جاده تصادفات 46 درصد کاهش پیدا کرده است.
اینکه هر 100 هزار تومان برای درختان شهری هزینه شود 560 هزار تومان فایده برای شهر و شهروندان خواهد داشت.
معتقدم دانستن این همه فایده درختان می‌تواند انگیزه خوبی باشد برای کاشتن هر سال یک نهال، متناسب با آب و هوای هر جایی که زندگی می‌کنیم.
مقاله قبلیبار آن کشاورز یا بار این کشاورز!
مقاله بعدیاز دست رفتن طبقه متوسط در کشور

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید