اهمیت راست گویی در روابط عمومی

0

به استقبال هفته روابط عمومی

شعار امسال هفته روابط عمومی، شعاری متفاوت در عصر و زمانی متفاوت و اوضاع و احوالی دیگرگون است.
اخبار سبز کشاورزی؛ رامین امینی زارع، دانش آموخته دانشگاه تهران، کنشگر ارتباطات| سخن از راستی و درستی گفتن در روزگاری که ضرورت آن بیش از هر زمانی احساس می شود، ستودنی است. قلم و زبان که به راستی بچرخند چرخش جهان را هموار می کنند و جهانی راهوار برای ساکنان خود فراهم می آورند آن گونه که بزرگ مرد ایرانی چند هزار سال پیش گفته است که راه در جهان یکی است وآن هم راستی است.
در اهمیت راست گویی بسیار گفته و نوشته اند اما راست گویی از دیرباز دراین سرزمین تابشگاه آفتاب، مورد تاکید و حتی سنجه ومعیار نیک وبد مردمان بوده است، فروزش خورشید درخشان که شفافیت را پدید می آورد، منشا راستی در کردار و گفتار است به قول نظامی (587-519)
چو صبح صادق آمد راست گفتار*جهان در زرگرفتی محتشم وار
چو سرو از راستی بر زد علم را * ندید  اندر جهان تاراج   غم  را
در دوعرصه پهلو به پهلوی خبر و روابط عمومی نیز چنین است که اعتبار یک سازمان یا رسانه و ماندگاری او و مخاطبانش به طرز موثری تحت تاثیر راهبرد راستگویی و صداقت با جامعه ذی نفعان است. اما گاه، برخی مصلحت اندیشی هایی که هیچ یک به اهمیت و شکوه راستگویی نیستند؛ رسانه و روابط عمومی را به ورطه ناپسند دروغ گویی می کشند، چه؛ دروغ سلاح موثری است که فقط یک بار می توان از آن استفاده کرد!
براین اساس و به طور کلی، اگرچه گاه، دروغ به ظاهر رهاننده از مخمصه کنونی است اما در جمع کل و برآیند منافع ملی، همچون موریانه پایه ها و اساس را می جود و سرمایه اجتماعی را به فنا می دهد و حتی می تواند امنیت ملی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
باری، انتخاب شعر ملک الشعرای بهار(1330-1265) که شهره به ایران دوستی و همچون نگارنده شیفته  سعدی است، انتخاب فرخنده ای بوده است که باید پاس داشت و چه نیک که نام مفاخر کشور به مناسبت های گوناگون برده شود. سال بعد هم می توان از شعر شهریار سخن ایران، کارمند راست کردار بانک کشاورزی که عشق به میهن داشت، بهره برد.
در پایان، ضمن تبریک یازدهمین هفته روابط عمومی(27اردیبهشت تا2خرداد1402)به همه کنشگران عرصه روابط عمومی در ایران و جهان، از صمیم قلب آرزو می کنم، روزگاری گفتگوی صادقانه و منطقی، جایگزین خشونت در جهان گردد، زیرا صداقت بهترین سیاست است.
مقاله قبلیتصویب بودجه ۶ هزار میلیاردی برای بیمه محصولات کشاورزی
مقاله بعدیمنابع آب در شمال مدیون جنگل‌های هیرکانی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید