آخرین خبرها:
شناسه خبر: 43907

تولید تجهیزات و سیستم‌های آبیاری بیش از نیاز است

معاون امور زیر بنایی وزارت جهاد کشورزی با تبریک نمایش توان تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی گفت: 98 درصد تجهیزات و دستگاه‌های سیستم‌ آبیاری در داخل تولید می‌شود

تولید تجهیزات و سیستم‌های آبیاری بیش از نیاز است
معاون امور زیر بنایی وزارت جهاد کشورزی با تبریک نمایش توان تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی گفت: 98 درصد تجهیزات و دستگاه‌های سیستم‌ آبیاری در داخل تولید می‌شود و علاوه بر آن مازاد تولید هم داریم.
اخبار سبز کشاورزی ؛ در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه جامع نهاده‌های کشاورزی کشور که صبح امروز صفدر نیازی گفت: در سفر به کشور عراق و با توجه به نیاز همسایگان به نظر می‌رسد بتوانیم تامین سیستم‌های آبیاری آنها را انجام دهیم

عملیاتی کردن تصمیم نسخه کودی

صفدر نیازی با اشاره به ضرورت عملاتی کردن نسخه کودی از انجمن تولیدکنندگان کود درخواست همکاری کرد.
وی با تشکر از تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی از مسئولان خواست با مشوق‌های تعرفه‌ای و کمک به تولیدکنندگان به امنیت غذایی کمک نمایند.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای