آخرین خبرها:
شناسه خبر: 42735

ثبت کمترین تورم سالانه برای «شیر»

در فصل تابستان در میان اقلام گاوداری­ های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به شیر با ٤٧.٢ درصد و بیشترین مربوط به گوساله نر زیر ۴ ماه با ١٠٨.٦ درصد است.

ثبت کمترین تورم سالانه برای «شیر»
در فصل تابستان در میان اقلام گاوداری­ های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به شیر با ٤٧.٢ درصد و بیشترین مربوط به گوساله نر زیر ۴ ماه با ١٠٨.٦ درصد است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از مهر، در فصل تابستان ١٤٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۱۳۳۷.۳ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٤.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٩ درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص ۴ فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٦١.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ١٤, ٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٩.٦ درصد)، ٥.٠ واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به «شیر» با ۴.۳ درصد و بیشترین آن مربوط به «گاو تلیسه» با ۴۱.۴ درصد است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

تابستان١٤٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۵۴.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٧ درصد)، ٩.٢ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل تابستان سال قبل ٥٤.٩ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به «شیر» بوده با ٢٤.٣ درصد و بیشترین آن مربوط به «گوساله نر زیر ۴ ماه» با ١٧٣.١ درصد است.

کاهش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در کشور در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۱.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٦٦.٥ درصد)، ٥.٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به «شیر» (٤٧.٢ درصد) و بیشترین آن مربوط به «گوساله نر زیر ۴ ماه» (۱۰۸.۶ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١٤٠٢ نشان می‌دهد که عدد شاخص در همه استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ۳۹.۵ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ٢.٩ درصد است.
مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان خوزستان با ۱۲۹.۳ درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان البرز با ٣٠.٢ درصد (افزایش) است.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای