آخرین خبرها:
شناسه خبر: 24393

سود و زیان مصرف کود در کشور

آیا محصولات کشاورزی ما از سلامتی کامل برخوردار هستند چه استنادی در این باره وجود دارد؟

سود و زیان مصرف کود در کشور

آیا محصولات کشاورزی سالم است؟

آیا محصولات کشاورزی ما از سلامتی کامل برخوردار هستند چه استنادی در این باره وجود دارد؟
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل ار فارس ، بررسی آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد استفاده از کود شیمایی در مزارع کشاورزی کشور کمتر از نصف میانگین کشورهای توسعه یافته و بسیار کمتر از میانگین جهانی است، این خبر از یک سو خوب و از سوی دیگر بد است.
خوب از این جهت که نشان می دهد محصولات ما سالمتر است و باقیمانده ازت و مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی ما وجود ندارد یا در حد استاندارد تعیین شده است.
بد از این بابت که نشان می دهد از این نهاده کشاورزی برای افزایش تولید به اندازه کافی استفاده نمی‌کنیم، کارشناسان می گویند استفاده از هر یک کیلو کود شیمیایی 9 کیلو به تولید محصول اضافه می کند.
به استناد آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف کود در ایران 231 کیلوگرم، در جهان 307 کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته 500 کیلوگرم در هکتار است و همانطور که دیده می شود مصرف ما از نصف میانگین کشورهای توسعه یافته هم پایین تر است.
موسسه تحقیقات آب و خاک کشور برنامه ریزی کرده که میزان مصرف کود در کشور را به 337 کیلوگرم در هکتار برساند این رقم بهینه ای است که افزایش تولید ونیز سلامت محصول را در پی خواهد داشت.
باقیمانده مواد شیمایی در محصولات کشاورزی باید با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان استاندارد منطبق شود که با واحد PPM تعریف می شود.
مصرف بیش از اندازه کود شیمیایی وجود ماده شیمیایی در محصول را غیر استاندارد می کند و مصرف کمتر تولید محصول را کاهش می دهد بنابراین حالت بینابینی باید رعایت شود.
حال باید دید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا چه اندازه در تعیین یک میزان حدوواسط مصرف کود کشاورزی که هم تولید افزایش یابد و هم محصول سالم باشد، موفق خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای