آخرین خبرها:
شناسه خبر: 42880

افزایش 30 درصدی ارزآوری زعفران با توسعه صنایع تبدیلی

عضو شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار ۸۰ درصد زعفران تولیدی صادر می‌شود که با توسعه صنایع تبدیلی حداقل ارزآوری صادرات ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش 30 درصدی ارزآوری زعفران با توسعه صنایع تبدیلی
عضو شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار ۸۰ درصد زعفران تولیدی صادر می‌شود که با توسعه صنایع تبدیلی حداقل ارزآوری صادرات ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
اخبار سبز کشاورزی ؛ علی حسینی عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه برداشت زعفران روزهای پایانی را سپری می کند، گفت: برداشت زعفران ۱۵ تا ۲۰ آذر ادامه دارد و بنابر بررسی های میدانی میزان تولید نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اما میزان دقیق آن را نمی توان تا پایان فصل برداشت اعلام کرد.

سطح زیرکشت زعفران ۱۲۵ هزارهکتار است

او با بیان اینکه سطح زیرکشت زعفران مرتب روبه افزایش است، افزود: بنابر آمار وزارت جهاد سطح زیرکشت زعفران ۱۲۵ هزارهکتار است، درحالیکه ۵ سال گذشته ۱۳۰ هزار هکتار اعلام کرده بود که در نهایت یکی از عوامل سردرگمی تولید زعفران نبود آمار و ارقام است.
حسینی ادامه داد: ۱۲ سال پیش طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران بصورت پایلوت اجرا شد تا بتوانیم آمار صحیحی از مزارع زعفران داشته باشیم که متاسفانه حمایت های لازم از این طرح صورت نگرفت، در نهایت این امر موجب شده نتوانیم آمار و اطلاعات دقیق از محصول زعفران داشته باشیم.

ضرورت توجه به صنایع جانبی زعفران

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به ضرورت توجه به صنایع جانبی زعفران افزود: با حل مشکلات زیربنایی، صادرات روی ریل صحیح می افتد تا به عنوان تولیدکننده برتر دسترنج کشاورزان آسیب نبیند.
او با بیان اینکه ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود، گفت: صادرکنندگان به ازای هرکیلو زعفران ۸۰۰ دلار باید تعرفه گمرکی بدهند، حال ممکن است صادرکنندگان هرکیلو محصول را با نرخ ۱۲۰۰ دلار یا حتی کمتر از ۸۰۰ دلار در بازارهای جهانی به فروش رسانند.
حسینی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توسعه صنایع جانبی ارزآوری حاصل از صادرات حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای