شکر نعمت، نعمتت افزون کند

0
مزرعه سبز: می‌شود شکرگزار بود می‌شود بابت موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها، مثبت اندیشی‌ها، دل‌مشغولی‌ها، یاری رسانی‌ها و همه آنچه که جان آدم را خوب می‌کند، شکرگزار بود.
روز ۱۱ ژانویه، ۱۱ روز از سال نوع میلادی که می‌گذرد و ۲۱ روز از زمستان بسیاری از مردم از سراسر جهان شکرگزار نعمت‌هایی داده شده یا به دست آورده می‌شوند.
به نظر می‌رسد از قدیم همه شکرگزاری‌ها ادامه یافته است؛ شکر نعمت نعمتت افزون کند. کشاورزان هم بابت دانه‌هایی که هزار دانه می شود و گل‌هایی که پس از زمستان و حتی در زمستان می‌روید کسب و کاری که با همه سختی‌ها به واسطه آن نان آوری می کنند و همکارانی که از هم افزایی می‌کنند، شکر به جای می‌آورند.
به نظر می‌رسد حتی می‌توان برای شکست ‌ها و عدم رسیدن‌ به آرزوها و خواسته ها که موجب می‌شود تا چشم‌هایمان را بیش‌تر بگشایم و دلایل شکست را جست‌وجو نماییم تا از شکست‌ها پل پیروزی بسازیم، شکرگزار بود.
روز شکرگزاری بر همه مبارک
مقاله قبلیافزایش بهره‌وری، راهکار پایداری تولید دام و طیور
مقاله بعدیقیمت مرغ ۸۰ هزار تومان نخواهد شد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید