انتخاب میان دامپروری سنتی یا صنعتی

0
گاوداران می گویند نمی توان به گاو دستور داد غذا نخورد، اگر به حيوان غذا ندهیم لاغر می‌شود و سرانجام می‌میرد.
مزرعه سبز: دولت می گوید چون وضع آب در کشور با مشکل مواجه بوده؛ امسال کشتزارها محصول خوبی برای علوفه دام نداشته‌اند و به همین دلیل مجبور شده‌ایم تا بخشی از نهاده‌های دامی را که برای دامداران صنعتی تهیه کرده بودیم به روستانشینان و دامداران سنتی بدهیم تا دام‌های آنان از گرسنگی تلف نشوند.
این مقامات دولتی می‌گویند تحویل نهاده‌های دامی به دامداران سنتی خارج از پیش‌بینی‌ها بود؛ چراکه در ارزیابی‌ها و برآوردها مایحتاج نهاده‌های دامی فقط دامداران صنعتی به حساب آمده بودند و به همین دلیل نوعی کمبود در تأمین نهاده‌ها مشاهده می‌شود؛ اما دامداران صنعتی می‌گویند آیا این توضیح برای گاوها قابل قبول و پذیرش است.

دامداری سنتی ۵۵ درصد گوشت کشور را تامین می کند

زما مشکل مهم تر این است که دامداری در ایران دو گونه سنتی و صنعتی است و دامداری سنتی حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از گوشت کشور را تامین می کند و دامداری سنتی در تمام کشورها از جمله کشورهای اروپایی وجود دارد؛ ولی در آن کشورها سهم دامداری سنتی فقط به خانوارهای روستایی پرورش دهنده دام محدود می شود و به همین دلیل سهم از بازار برای دامداری سنتی چندان قابل اعنتا نیست؛ اما در ایران بیش از نصف بازار در اختیار دامداری سنتی است و به همین دلیل صرف نظر کردن از آنها امکان پذیر نیست.

دامدار سنتی همیشه محتاج

در عین حال در دامداری سنتی، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از غذای دام مشخص گاو و گوساله به طور دائم دستخوش تغییر است و با اندک تغییر در بارش و بروز مسائل کشاورزی میزان تولید علوفه کاهش می یابد و دام ها گرسنه می مانند. در این صورت دامداران سنتی دست نیاز به سوی دولت دراز می کنند و از دولت می خواهند تا غذای دام شان را تامین کند.

دولت برنامه ای برای تامین خوراک دام سنتی ندارد

اما دولت اطلاع دقیقی از میزان خوراک مورد نیاز برای دام های سنتی ندارد و چون برآورد دقیقی نداشته نتوانسته خوراک آنها را تامین کند و اصولا برنامه ای برای تامین خوراک دام های سنتی نداشته است؛ به همین دلیل مجبور می شود از سهم صنعتی به دام های سنتی بدهد و نظم واردات و توزیع خوراک دام های بزرگ به هم می خورد.
در این صورت یا باید دام های سنتی گرسنه بمانند و یا دام های صنعتی بی خوراک بمانند. در این موقعیت دولت از کدام یک از دام ها می تواند صرف نظر کند و از گرسنه ماندن آنها چشم بپوشد؟

محمدرضا حسنی، فعال بخش دامپروری

مقاله قبلیبی‌آبی نفس زراعت را گرفت
مقاله بعدیهزاران کشاورز کرمانی در آستانه ورشکستگی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید