نمره صفر وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوزها

0
نمره وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوزها صفر است، چون قوانین آن‌ها شفاف نیست؛ این گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در رابطه با ضرورت تسهیل شرایط و الکترونیک شدن صدور مجوزهاست
به گزارش مزرعه سبز به نقل از بازار، امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: وزرات جهادکشاورزی مسئول صدور ۱۲۱ مجوز کسب و کار است، اما هنوز هیچ یک از مجوز این وزارتخانه الکترونیک نشده است.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، باید سامانه صدور مجوز همه دستگاه ها ۱۸ اسفند به درگاه ملی مجوزها متصل و شفاف شود، گفت: قوانین بسیاری از دستگاهای صدور مجوز همچنان مبهم و غیرقابل تفسیر است و بسیاری از مدیران همچنان فکر می‌کنند با دادن مجوز به یک فرد لطف می‌کنند، در حالی که وظیفه است و این متقاضی بخش خصوصی است که با اشتغالزایی و قبول مسئولیت لطف می‌کند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد علت برخی مقاومت‌ها را داشتن رانت و منافع شخصی خواند و گفت: برخی مسئولان دولتی نمی‌خواهند امضاهای طلایی را از دست بدهند.
مقاومت در خصوص تسهیل شرایط و الکترونیک شدن صدور مجوزها در حالی رخ می‌دهد که قانون تسهیل فضای کسب و کار کشور ذیل ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سیزده سال پیش ابلاغ شد، اما همچنان برخی متقاضیان کسب و کار باید برای دریافت یک مجوز ساده خانگی از هفت خان بگذرند.
تخلف‌هایی که سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد فساد و زیان اقتصادی، منجر به بروز برخی مشکلات اجتماعی در کشور همچون بیماری، طلاق و مهاجرت برخی هموطنان هم شده است.
اکنون هم که کمتر از یک ماه به پایان مهلت قانونی دستگا‌های مختلف برای پیوستن به درگاه ملی مجوز‌ها باقی مانده است، آمار‌ها نشان می‌دهد کمتر از یک سوم از ۳۳ دستگاه مشمول این قانون، امکانات لازم را مهیا کرده اند.
مقاله قبلیقاچاق روغن خوراکی از مرز سیستان رو به افزایش است
مقاله بعدیقیمت برنج کاهش نمی‌یابد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید