آخرین خبرها:
شناسه خبر: 36233

مجمع عمومی سازمان کرمانشاه پشت درهای بسته

دور ششم انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی متاسفانه در بسیاری از استان‌های کشور بر‌خلاف نص صریح آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان پر شائبه، پر

مجمع عمومی سازمان کرمانشاه پشت درهای بسته
دور ششم انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی متاسفانه در بسیاری از استان‌های کشور بر‌خلاف نص صریح آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان پر شائبه، پر حاشیه برگزار شده و عجیب‌تر آنکه متخلفین و متقلبین چنان با اقتدار دم از حضور پرشور می‌زنند که انگار منتقدین وضع موجود، بانی و باعث تخلفات هستند، به گونه‌ای که انسان به خود شک می‌کند.
اخبار سبز کشاورزی ؛ در استان کرمانشاه هستند افرادی که خبر ندارند این انتخابات در چه تاريخي برگزار شده؛ با این حال گویا رای به نام آنها به صندوق انداخته شده است و با ته سوش (ته برگ) اوراق رأی به راحتی می‌توان به آن پی برد.
همچنین برخی از افراد به صورت گزینشی حذف شده‌اند و شاهد بودیم که به بهانه تمدید حق عضویت گروهی را به پای صندوق آوردند تا به نفع برخی از کاندیداها رای بدهند.
وعده دروغین اشتغال، یکی دیگر از شیوه‌های فریب کارشناسان جویای کار بود که با همکاری برخی افراد شاغل در سازمان جهاد کشاورزی این حربه به خوبی اجرا شد.
این تخلف محرز و آشکار است و اگر به آن رسیدگی نشود نشان دهنده مرگ حتمی سازمان است. در این راستا ضرورت دارد تخلفات به کمیسیون کشاورزی و اصل نود مجلس نیز گزارش و مستندات آن ارسال گردد.
برخی اعضا در کرمانشاه تا ساعت 18 پشت درهای بسته بودند و روز انتخابات به نظر می‌رسید برخی افراد ناشناس هم به تبادل رای و تبلیغات مشغول بودند و عده‌ای هم با کپی کارت دیگران در دست، چند بار به محل رای‌گیری ورود کردند و رای دادند؛ در حالی که ضرورت داشت حداقل قوانین سازمان در انتخابات رعایت شود.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای